Roermond City Swim 2024

 

De 7e editie vindt dit jaar plaats op zaterdag 31 augustus 2024. Het evenement is dit jaar heel verrassend. Hoe? Dat kun je het beste beleven als je meedoet als deelnemer, vriendengroep, familie, sportvereniging, bedrijf, vrijwilliger, donateur of toeschouwer. Samen maken we er een bijzondere editie van. Van Effeld (Duitsland) tot in Roermond kun je op zaterdag 26 augustus de hele dag zwemmen of je laat je gewoon indompelen in het event.
Ga naar "Uitdagingen" (links)  of kies "Start je actie" en kies welke afstand (uitdaging) jij dit jaar kiest om samen ons goede doel te realiseren.

Volg ook onze socials of schrijf je in voor onze nieuwsbrief om helemaal niets te missen.

Doneer nu   Start je actie!   Uitslagen

 

Lees meer Lees minder

Start zelf een actie of doe mee met je familie, je team, je collega’s, je klas, je kookclub of bijvoorbeeld je popkoor. Kijk hieronder voor inspirerende acties.

  Bekijk alle
12/09/2023 | 12:20

Nieuwsbrief Roermond City Swim - 12 september 2023

12 september 2023 In onze nieuwsbrief van 2 september jl. hebben we stilgestaan bij de meldingen van een aantal mensen die ziek zijn geworden na ons mooie evenement. Inmiddels zijn de gegevens bekend uit de vragenlijst die we aan deelnemers en vrijwilligers hebben toegezonden. Deze vragenlijst is door GGD Limburg-Noord opgesteld en de resultaten zijn door hen geanalyseerd. Ook zijn de resultaten bekend van de ontlastingsonderzoeken. Hieraan hebben 9 personen met gezondheidsklachten deelgenomen.Hoewel het onderzoek naar het op de dag afgenomen watermonster nog niet is afgerond delen we in deze link de door GGD Limburg-Noord opgestelde resultaten van het onderzoek. Besmetting met het norovirus blijkt uit het onderzoek het geval in 7 van de onderzochte ontlastingen. Een citaat uit bijgevoegd onderzoek:   ‘Op basis van het onderzoek is het waarschijnlijk dat vooral zwemmers ziek zijn geworden doordat het norovirus in het zwemwater zat. We hebben niet onderzocht hoe dit norovirus in het water terecht is gekomen. Het is mogelijk dat door de harde regen de dag vóór het evenement rioolinhoud in het zwemwater terecht is gekomen.’ Deze bevindingen zijn ‘vers van de pers’ en wij achten het tot onze verantwoordelijkheid deze direct, tezamen met GGD Limburg-Noord te publiceren. Wateronderzoeken op het parcours van Roermond City Swim hebben bij geen van de eerdere edities afwijkende waarden getoond. Gelukkig hebben we ook nooit eerder na afloop ziektemeldingen gekregen. Dat is echter geen garantie voor de toekomst gebleken. De ervaringen van editie 2023 nemen we mee. Voor Roermond City Swim 2024 e.v. scherpen we onze veiligheidsprotocollen aan op basis van de resultaten van dit onderzoek. En op basis van de evaluaties, waaronder die met de vergunningverlenende instanties. Dit met het doel om de gezondheid en veiligheid van de deelnemers optimaal te borgen. En om ernaar te streven dat het geweldige evenement Roermond City Swim ook in de toekomst de glans behoudt die het verdient! Daartoe voelen we ons verplicht. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de deelnemers, het publiek, de vrijwilligers, onze sponsoren, maar zeker ook voor de mensen die wie we elk jaar een steuntje in de rug geven door de donaties die worden opgehaald voor het goede doel dat we omarmen! Tenslotte: we zijn dankbaar voor de steun die we ook in de afgelopen week hebben gekregen van talloze mensen. Ook en vooral van deelnemers die ziek zijn geworden. Dat geeft ons die extra energie om samen verder te bouwen aan een gezonde toekomst van Roermond City Swim.   Léon Op de Coul Voorzitter Roermond City Swim, in afstemming met GGD Limburg Noord,      
10
17/09/2023
16:09

Anoniem

Bekijk alle

Wij gaan voor het bevorderen van sporten in het algemeen en bewegen in het water in bijzonder. We zijn verrassend en innovatief. We ondersteunen goede doelen en willen een nieuwe dimensie toevoegen aan de Euregio en Roermond wat betreft gezond leven door middel van bewegen.