Partners

Samen gaan we Roermond City Swim op de kaart zetten!

In de aanloop naar dit evenement ontmoeten wij vooral enorm veel energie. Mensen die het verhaal er achter horen worden enthousiast, heel enthousiast... Er komt veel los. Ideeën, inspiratie en energie. En bereidheid... Bereidheid om een steentje (of steen!) bij te dragen aan de organisatie. Daar maken we graag gebruik van. Sterker nog, die kracht is essentieel om iets moois neer te kunnen zetten. Daar zetten we graag de schouders onder. Dat doen we (nu al) met een grote groep enthousiastelingen. Deskundige professionals die belangeloos meebouwen aan Roermond City Swim. Dit onder leiding van het bestuur en versterkt met een heel aantal commissies. Wilt u, of uw bedrijf, ook een steentje (of steen) bijdragen? Dan gaan we graag met u in gesprek.

Is uw organisatie binnenkort de trotse partner van dit prachtige jaarlijks terugkerend eendaagse evenement?

We zijn op zoek naar organisaties die mee willen bouwen aan dit evenement. Geen ‘sponsors’, maar ‘partners’. Partijen die een klik hebben met de regio, maatschappelijk verantwoord ondernemen, onze goede doelen, sport & vitaliteit, dan wel partijen die willen bijdragen aan de maatschappelijke ontwikkeling van de stad. Dat doen we vooral samen. Samen met Gemeente Roermond, Provincie Limburg, Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg, Rijkswaterstaat. En we werken samen met de organisatie van Nationaal Indiëmonument, het veteraneninstituut, Defensie en de Jaarmarkt Roermond. De Indiëherdenking en de Jaarmarkt vinden eerder op dezelfde dag plaats.

Uiteraard werken we ook nauw samen met vele bedrijven en instellingen, maar ook met inwoners, verenigingen, horeca-ondernemers, ondernemers in de Binnenstad en andere betrokkenen.

En mogelijk ook met u. We merken dat de Roermond City Swim mede door haar ideële doelstellingen voor veel bedrijven een uitstekende aanvulling op de bedrijfs- en PR-strategie kan betekenen.

We zijn op zoek naar maatwerkafspraken voor zowel uw organisatie als voor (de organisatie van) Roermond City Swim. Dat kan al voor één editie, maar nog mooier is om op basis van een partnership voor meerdere jaren te werken. Zodat we samen structureel bouwen aan Roermond City Swim én aan de doelstellingen die u met uw organisatie nastreeft.

Er zijn vele redenen om uw organisatie te verbinden aan Roermond City Swim. Het meest in het oog springend zijn:

  • het vernieuwende karakter van dit sportieve evenement,
  • de maatschappelijke doelen waar we samen aan werken,
  • de goede doelen die we ondersteunen,
  • het indrukwekkende netwerk achter de organisatie,
  • het bereik en de exposure in de regio en zelfs landelijk en
  • U bouwt mee aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze bruisende stad aan het water!

Neemt u de uitnodiging aan? Neem contact met ons op of lees meer over het partnership zoals wij dat graag aangaan met u.

Partnership Roermond City Swim Partnership Roermond City Swim