Tijdwaarneming Run

De tijdwaarneming bij de Roermond Run wordt dit jaar verzorgt door Sports Quality Time Measuring (SQM). Van het wedstrijdsecretariaat ontvangt elke deelnemer zijn startnummer en persoonlijke Tag waarmee begintijd, tussentijden en eindtijd nauwkeurige worden vastgelegd. Veiligheidshalve is daarmee ook zichtbaar waar de atleten zich tijdens de Roermond Run bevinden. De meetresultaten worden live en via onze website kenbaar gemaakt. De persoonlijke Tag hoeft achteraf niet ingeleverd te worden. Prijzen verbonden aan het Run-onderdeel worden uitgereikt op basis van de door deelnemer gerealiseerde bruto-tijd en wanneer er aan de door de organisatie gestelde voorwaarden is voldaan.