Tijdwaarneming Swim

De tijdwaarneming bij de Roermond Swim wordt ook dit jaar verzorgt door Sports Quality Time Measuring (SQM). Van het wedstrijdsecretariaat ontvang elke deelnemer zijn startnummer en persoonlijke Tag waarmee begintijd, tussentijden en eindtijd nauwkeurige worden vastgelegd. Veiligheidshalve is daarmee ook zichtbaar waar de zwemmers zich tijdens de Roermond Swim bevinden. De meetresultaten worden live en via onze website kenbaar gemaakt. De persoonlijke Tag hoeft achteraf niet ingeleverd te worden. Prijzen verbonden aan het Swim-onderdeel worden uitgereikt op basis van de door deelnemer gerealiseerde bruto-tijd en wanneer er aan de door de organisatie gestelde voorwaarden is voldaan.