Nieuwsbrief Roermond City Swim - 2 september 2023

02-09-2023 | 21:24

2 september 2023

Na een geweldige ambiance tijdens Roermond City Swim 2023, kwamen de berichten over mensen die ziek zijn geworden. Dat betreuren we enorm, zeker voor de mensen die het betreft. We leven mee en zijn blij te horen dat de meeste zieken inmiddels geheel of nagenoeg hersteld zijn. 

Bij de vergunningverlening, maar ook in de screening van de kwaliteit van het water staan we in de aanloop naar Roermond City Swim in voortdurend nauw contact met de vergunningverlenende instanties. Juist om de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid van deelnemers, vrijwilligers en publiek zo veel mogelijk te beperken. In nauwe afstemming met GGD Noord – Limburg doen we ons best om de oorzaak van de gezondheidsklachten te achterhalen. 

Het water van de Roer heeft normaal gesproken een goede kwaliteit. Ook de laatste metingen voorafgaande aan de Roermond City Swim vertoonden geen afwijkende waardes. In uitzonderlijke gevallen kunnen deze waardes verstoord worden door bijvoorbeeld een forse regenval. Het valt niet uit te sluiten dat de waterkwaliteit door de regenval op de vrijdag, dus de dag vóór de Roermond City Swim 2023, verslechterd is. 

Wat het achterhalen van de daadwerkelijke oorzaak echter complexer maakt is het feit dat ook vrijwilligers en publiek, mensen die niét gezwommen hebben, soortgelijke ziekteverschijnselen ontwikkelden. Samen met GGD Limburg-Noord hebben we daarom afgelopen woensdag een enquête verzonden waarin in een bredere context wordt gezocht naar mogelijke oorzaken. 

Tegelijkertijd is de GGD een onderzoek gestart, waarbij de ontlasting wordt onderzocht van een beperkt aantal mensen die ziek zijn geworden. Zodra de resultaten van de onderzoeken binnen zijn, zullen we de conclusies uiteraard meteen delen. 

Natuurlijk nemen wij als organisatie deze bevindingen mee in ons veiligheidsprotocol voor de komende edities. 

Het feit dat we in de eerste 5 edities nooit een ziektemelding hebben gehad, doet niets af aan het feit dat we de huidige situatie enorm betreuren. Wij spreken als bestuur de belofte uit in overleg met genoemde betrokken instanties er alles aan te doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Rest ons voor nu alle deelnemers te bedanken. Voor jullie vertrouwen, maar vooral ook voor de geweldige opbrengst, te weten de €65.000,- die jullie bij elkaar hebben gebracht in de strijd tegen de ziekt dementie! Maar ook zijn we enorm dankbaar voor de alle support die we de afgelopen dagen ook van jullie hebben gekregen.

Die betrokkenheid geeft ons de moed om met meer overtuiging dan ooit door te gaan. Veilig en met oog voor de medemens, voor de goede doelen die we elk jaar op deze manier kunnen steunen.

 

Stichting Roermond City Swim, in afstemming met GGD Limburg Noord,

Léon Op de Coul, voorzitter