Regels met betrekking tot de deelnemers

Waaraan moet elke deelnemer zich houden?

 1. Elke deelnemer wijst zichzelf een wave toe. De tijden zoals aanmelden, voorstart en start worden geplubiceerd op de website zodra we de definitieve aantallen hebben.
  Kom op tijd en hou je zoveel mogelijk aan de tijden die we voor elke wave publiceren. Kom niet eerder om ophoping bij de aanmeld desk te voorkomen.
 2. Gedurende de zwemtocht moet elke deelnemer -met uitzondering van start en finish- elk contact met de bodem van de Roer voorkomen. Op veel plaatsen van het parcours is de Roer namelijk ondiep (soms 1 meter). Het is een ecologisch kwetsbaar parcours. We bieden de mogelijkheid om in dit unieke stuk natuur te zwemmen. We vragen van elke deelnemer dan ook respect voor flora en fauna!
 3. Alleen in geval van nood kun je het ondiepe deel van de Roer opzoeken. En daar te voet wachten tot een hulpverlener bij je is. Beter is echter nog om tijdens het zwemmen, indien nodig, een vuist omhoog te steken. Dat is namelijk het teken voor de beveiligers op het water om jou te hulp te komen
 4. Zorg dat je je uiterste best doet om het streefbedrag aan donaties op te halen (€50,- voor kinderen t/m 15 jaar, €100,- voor deelnemers vanaf 16 jaar)
 5. Mochten de omstandigheden daartoe aanleiding geven (richtlijnen overheid, weersomstandigheden, etc.) om RCS alsnog geen doorgang te laten vinden, wordt het inschrijfgeld naar keuze van de deelnemer gerestitueerd of blijft de inschrijving ‘staan’ voor 2024. Eventuele donaties worden niet gerestitueerd en blijven bestemd voor de goede doelen

Voor de kids

 1. Ook nu weer moet van iedere deelnemer die op de datum van het event, 15 jaar of jonger is door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger een vrijwaring voor deelname worden ondertekend
 2. Dispensatie voor leeftijdsgrenzen kan met redenen omkleed (bijvoorbeeld verklaring trainer) worden aangevraagd bij de organisatie. Het bestuur beslist over toewijzing van een dergelijk verzoek
 3. Het advies van de organisatie is om deelnemers tot 11 jaar onder begeleiding te laten zwemmen. Dus dat een ouder of andere ‘begeleider’ tijdens de zwemtocht met deze jeugdige deelnemer meezwemt
 4. Gebruik van ‘zwemboeitjes’ is niet verplicht, echter we adviseren deze door jonge kinderen te laten gebruiken
 5. De Roer is een stromende rivier en is geen verwarmd zwembad dus als ouder is het te overwegen om een wetsuite te kopen voor de jongste deelnemers. het geeft een beschermd gevoel en is ook nog eens lekker tegen de kou