Deelnemersinformatie

Praktische info voor deelnemers

Alle info voor deelnemers (let op: enkele actualiteiten zijn toegevoegd op 24 augustus)

Zaterdag 25 augustus a.s. gaat de tweede editie van Roermond City Swim van start. We gaan samen weer een geweldig evenement beleven en we gaan geld inzamelen voor Toon Hermans Huis Roermond, het goede doel van de eerste editie van Roermond City Swim én voor de Stichting STOP Hersentumoren.nl !

Hier vind je alle informatie die voor deelnemers van belang is. Zodat je goed voorbereid aan de start kunt verschijnen.

Veel informatie

Er staat veel informatie op deze pagina. Bovenin vind je highlights die voor iedereen van belang zijn. Onderin is in een aantal blokken informatie gerubriceerd. Je kunt snel per blok de informatie vinden waarnaar je op zoek bent:

-algemene info;

-info voor de start;

-info over het zwemmen zelf

-info over de finish en de tijdsregistratie

-en info over het moment dat je uit het water komt en wat daarna allemaal nog van belang is.

Tip: lees de complete informatie grondig door. Dit hoort bij een optimale voorbereiding op deelname aan Roermond City Swim!

Partners in het zonnetje...

Zonder onze partners geen Roermond City Swim... dat staat buiten kijf. Wij zijn ontzettend blij met de support van al deze bedrijven en organisaties! Zij maken samen met bestuur, commissieleden en vrijwilligers én deelnemers Roermond City Swim mogelijk. 

Veel succes en plezier

Mede namens het bestuur, alle commissieleden en alle vrijwilligers wens ik je alvast heel veel plezier en succes toe. Het evenement wordt natuurlijk nog leuker als er veel publiek komt kijken. Nodig daarom vrienden, familie, kennissen uit om je aan te komen moedigen en om van de sfeer te genieten. We hebben op 25 augustus weer een aantal verrassingen in petto, dus RCS 2018 wordt een aanrader!

Overigens zullen vele media verslag doen van dit evenement. TV Ellef (vanaf 18.30) en L1 (van 19.00 - 19.56 uur) zullen zelfs live verslag doen van de Roermond City Swim 2018!

We hebben de laatste meetresultaten van de kwaliteit van het water gekregen. Hieruit blijkt dat we te maken hebben met op alle onderdelen prima zwemwater!

24 augustus 2018
Léon Op de Coul
Voorzitter Roermond City Swim

 

ALGEMENE INFORMATIE

Veiligheid voor iedereen staat ook in deze 2e editie weer centraal! Daarom hebben we een heel aantal maatregelen getroffen om het evenement in goede banen te leiden. Maar ook van de deelnemers verwachten we, naast de sportieve inspanning, ook een inspanning om de eigen veiligheid en die van anderen te waarborgen. De beveiliging tijdens de zwemtocht wordt verzorgd door Reddingsbrigade Roermond, terwijl we een uitgebreid EHBO-team en begeleiders op de kant hebben.
 
Roermond City Swim ruim 125 vrijwilligers in om voor alle deelnemers een fantastisch evenement neer te zetten. Daarnaast werken we samen met maar liefst 21 verenigingen en worden we financieel en materieel ondersteund door inmiddels meer dan 50 bedrijven, terwijl ook de Gemeente Roermond, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg ons op uiteenlopende manieren ondersteunen. Niet alleen voor het zwemevenement, maar voor ook voor alle festiviteiten die op de wal plaatsvinden en het evenement van de middag tot de late uurtjes van een extra onderhoudend en feestelijk tintje gaan voorzien! 
 
De start en -finish van de zwemtocht vindt plaats in hartje Roermond. Een unieke locatie. Tot de 1e editie van de Roermond City Swim (2017) was de Roer nooit het decor van een vergelijkbaar evenement. We verwachten wederom heel veel publiek, zeker ook omdat het evenement weer op zaterdagavond plaats vindt. En omdat we in het programma een aantal spectaculaire verrassingen hebben opgenomen. Daarmee halen we het evenement als het ware naar het publiek toe.

Houd deze website en onze social mediakanalen in de gaten. Hier zullen we tijdig onthullen wat deelnemers en toeschouwers voor amusement voorgeschoteld krijgen op 25 augustus a.s.!

PROGRAMMA 

 • 14.30 Afsluiten Roerkade voor alle verkeer
 • 15.00 Start inschrijving deelnemers 
 • 16.00 Start entertainment binnen het evenementengebied
 • 17.30 Officiële opening Roermond City Swim 2018
 • 17.45 Start Roermond City Swim (1e wave deelnemers)
  • Tussendoor voortdurend amusement langs route en op Roerkade
 • 20.45 Zonsondergang / Aankomst laatste deelnemer
 • 21.00 Spectaculaire flyboardshow op Roer
 • 21.30 Gedenkwaardig heroes moment voor alle deelnemers
 • 22.00 Vuurwerk (afsluiting Roermond City Swim)
 • 22.30 Sfeervolle verlenging in cafés en op Roerkade ('Afterparty') 
 • 01.00 Vrijgave Roerkade voor alle verkeer

Donaties goede doelen
Alle deelnemers aan het zwemonderdeel hebben zich als voorwaarde voor hun deelname gecommitteerd aan de inspanningsverplichting om geld op te halen voor de goede doel.
 
Het minimale donatiebedrag is € 100,- voor deelnemers vanaf 16 jaar en € 50,- voor deelnemers tot en met 15 jaar. Heb je het donatiebedrag nog niet bij elkaar? Geef dan nog even extra gas! 
 
Deelname op eigen risico
Hoewel de organisatie niets aan het toeval heeft overgelaten, zal elke deelnemer bij inschrijving een vrijwaringsverklaring moeten ondertekenen.

BELANGRIJK IS DAT EEN KIND DAT OP DE DAG VAN DE ROERMOND CITY SWIM JONGER IS DAN 16 JAAR DEZE VRIJWARINGSVERKLARING BIJ DE INSCHRIJVING DOOR EEN VAN DE OUDERS OF DOOR DE WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER LAAT ONDERTEKENEN! ANDERS MAG HET KIND NIET STARTEN AAN DE ROERMOND CITY SWIM.

VOOR AANVANG

‘Kom zoveel mogelijk met de fiets naar Roermond City Swim’.

Vertrek ook op tijd, zodat je op tijd bent om je te registreren. Mede gelet op de verwachte verkeersdrukte. Bij Watersportvereniging Nautilus is een parkeerplaats voor fietsen ingericht. Daar staat ook de inschrijftent voor deelnemers. Het adres is Maasboulevard 4 te Roermond. Meer informatie over deze locatie vind je op de site.

Registratie op de dag zelf
Je kunt je vanaf 15.00 uur melden bij de inschrijftent.

Let op: Inschrijven voor deelname aan de Roermond City Swim is op de dag zelf niet meer mogelijk. Inschrijven is mogelijk tot vrijdag 24 augustus, 20.00 uur!

Bij de inschrijftent is ook gelegenheid om je om te kleden in een aparte omkleedtent. Je kleding kun je daar (op eigen risico) achterlaten. Er is toezicht, maar de organisatie kan niet garanderen dat je niets kwijt raakt.
 
Bij de inschrijving ontvang je een badmuts en een chip (polsband) voor de tijdsregistratie. Ook wordt jouw startnummer op de hand geschreven. Je hoort dan ook in welke wave je definitief bent ingedeeld. De concept wave-indeling, met indicatieve starttijden, kun je hier bekijken.

Je kunt jouw verzoek om in een andere wave ingedeeld te worden indienen via info@roermondcityswim.nl tot uiterlijk vrijdag 24 augustus om 15.00 uur. Daarna zijn aanpassingen niet meer mogelijk!

Let op: de organisatie van de Roermond City Swim kan deze indeling dus nog veranderen! De definitieve wave-indeling is ook op overzichten te zien in de tent. De waves worden in de tenten op volgorde opgesteld. Vanuit de tent ga je naar het startgebied.
 
Als je het water in gaat, wordt jouw startnummer afgevinkt ter controle. Dit is van belang uit oogpunt van veiligheid. Hoewel er sprake is van electronische tijdwaarneming wordt ook bij het verlaten van het water het startnummer nogmaals afgevinkt.
 
Badmutsen
Iedere wave kent een eigen kleur badmutsen. Deze krijg je uitgereikt nadat je bent aangemeld. De volgorde is als volgt:

 • 500 meter Rabobank kids-swim: Oranje
 • 500 meter volwassenen: Geel
 • 1000 meter: Roze
 • 2000 meter: Geel

Na afloop mag je jouw badmuts behouden. Het is een suede, kwalitatief uitstekende badmuts.

ZWEMMEN

Alle zwemmers starten en finishen in de Roer nabij de Vismarkt/Roerkade. Je gaat aan de Vismarkt-zijde via trapjes te water en na de finish kom je aan de Roerkade weer uit het water.
 
ER MAG IN GEEN GEVAL IN HET WATER GESPRONGEN OF GEDOKEN WORDEN! 
 
Dit uit oogpunt van veiligheid. De Roer is op sommige plaatsen ondiep!

De start

De start van je zwemtocht vindt vanuit het water plaats. De Roer is ter hoogte van het startpunt ondiep. Hier kan iedereen blijven staan om te wachten op het startschot. We starten in waves van maximaal 35 deelnemers per wave.

Zwemroute
Roermond City Swim is extra bijzonder, omdat je als deelnemer aan de 1.000 en de 2.000 meter zowel een stuk in de Roer zwemt alsook in de Maas. De 500 meter vindt alleen in de Roer plaats. Globaal kunnen we het volgende aangeven: de start is voor alle afstanden bij de Roerkade. Het keerpunt van de 500 meter-route ligt ongeveer 100 meter vóór het punt waar de Roer in de Maas komt en draait daar weer om (250 meter heen en 250 meter terug). De 1000 meter is 'linksaf' langs de landtong van de haven Nautilus 250 meter richting Herten en weer terug. De 2000 meter gaat op het 500 meter punt nog 500 meter verder richting Herten (tot ongeveer aan het einde van de landtong) en weer terug. Het keerpunt wordt gemarkeerd door een prachtig mooi antiek Stoom Sleepbootje. De finish is voor alle afstanden weer bij de Roerkade.

Een uniek aspect in de Roermond City Swim is het feit dat de helft van het parcours stroomafwaarts en de andere helft stroomopwaarts gezwommen moet worden. Daarbij is er altijd een temperatuurverschil tussen het water van de Roer en de Maas, hetgeen volgens de deelnemers in 2017 een ongekende dimensie toevoegt aan deze speciale zwemtocht! 
 
De baanbreedte is zowel op de Roer als op de Maas ongeveer 10 meter, voor zowel het heen- als het terugparcours. In het water liggen boeien die het heen- en terugparcours markeren. Er wordt als het ware ‘met de klok mee’ gezwommen. Blijf te allen tijde in de linkerbaan. Voorkom dat je in de baan van tegemoetkomende zwemmers terecht komt. Als je in de problemen komt, steek dan een arm met gebalde vuist omhoog! Dat is het teken voor de hulpdiensten om jou te komen helpen.

Verder nog interessant om te melden is dat de plantengroei in Roer en Maas grotendeels is gemaaid tot ongeveer 1 meter onder het wateroppervlak. Ook zullen duikers enkele dagen vóór de Roermond City Swim de niet-natuurlijke obstakels verwijderen. Blijf op de Roer minimaal 5 meter uit de kant. Daar is het namelijk ondiep, terwijl daar ook nog waterplanten aanwezig zijn. Op de Maas is het om die reden verplicht om minimaal 10 meter uit de oever te blijven zwemmen op de 'heen-weg'.
 
Wist je trouwens dat beide rivieren tot de schoonste rivieren van Europa behoren? De waterkwaliteit is de laatste decennia sterk verbeterd dankzij een intensieve samenwerking tussen vele organisaties als Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg, Provincie en bedrijfsleven, met als resultaat een hele levendige en bijzondere flora en fauna in en om het water.
 
Stroming
De stroming op de Roer zal tot een minimum gereduceerd worden, waardoor de zwemmers een parcours afleggen in (nagenoeg) stilstaand water. Op de Maas zal wel stroming zijn. We verwachten dat deze stroming echter beperkt zal zijn (0,10 à 0,15 meter per seconde). Op weg naar het keerpunt op de Maas zullen de deelnemers aan de 1.000 en 2.000 meter tegen deze stroming in moeten zwemmen. De keerpunten zijn duidelijk gemarkeerd door middel van rose/rode piramidevormige boeien met daarop de afstand 250, 500 en 1.000 meter. Na het keerpunt op de 1.000 en 2.000 meter tochten zul je een licht voordeel van de stroming ervaren. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn onvoorziene omstandigheden, dan heeft de organisatie alternatieve parcoursen tot haar beschikking, waardoor de Roermond City Swim alsnog doorgang kan vinden.
 
Watertemperatuur - situatie 24 augustus, 17.30uur
De actuele temperatuur van het Maaswater wordt elke 10 minuten gemeten. Deze kun je volgen via deze website van Rijkswaterstaat.

Het zwemwater heeft een aangename temperatuur. Het Maaswater schommelt tussen de 22 en 24 graden (momenteel 22,0) en het water in de Roer tussen de 19,5 en 22 graden (momenteel 21,0).

Gelet op de voorspelde warmte van donderdag 23 augustus verwachten we dat het water eerst nog aan temperatuur zal winnen om vervolgens vanaf vrijdag 24 augustus weer wat af te koelen.

Op deze website houden we jullie nauwgezet van de ontwikkelingen op de hoogte. 

Weersvooruitzichten - situatie 22 augustus, 22.30u
De laatste voorspellingen duiden op een koel weertype met een temperatuur op zaterdag van 17 graden bij een matige west/zuidwestenwind (kracht 2-3). Ook moeten we rekening houden met af en toe een regenbui. Naar de laatste inzichten lijkt ten tijde van de Roermond City Swim (namiddag) een zonnetje te kunnen doorbreken.

Bekijk hier de actuele weersverwachting

Wetsuit of niet?
Als de watertemperatuur onder de 18 graden ligt, dan adviseren we de deelnemers om een wetsuit te dragen. Mocht het water warmer zijn dan 20 graden, dan is het advies om geen wetsuit of een wetsuit met korte mouwen en tot op boven de knieën te dragen in verband met de kans op oververhitting.

Er bestaat de mogelijkheid om wetsuits te huren (of zelfs te kopen). Wil je zeker zijn van een wetsuit dat past, dan kun je vooraf het wetsuit kopen (of huren). Swimsuits zijn te verkrijgen bij Zwemspullen.nl. Zij zijn donderdag 24 augustus bij de swim clinic (Bosberg Swalmen) aanwezig om wetsuits (of andere zwemaccessoires) te laten passen! Hier vind je meer informatie over de trainingen:

https://www.roermondcityswim.nl/info/trainingen

Ook zal een stand van Zwemspullen.nl aanwezig zijn vanaf het moment dat de inschrijftent is geopend (15.00u). Deze zal vlak bij de inschrijf- en omkleedtent staan, waardoor voldoende mogeijkheden zijn tot passen en omkleden. Wil je een wetsuit huren, dan moet je wel een ID meenemen!

Veiligheid

Er is begeleiding door Lifeguards op de kant, maar ook zijn er diverse boarders op het water. Om het toezicht op de zwemmers optimaal te borgen zijn er maximaal 35 deelnemers per wave ingedeeld.
 
Er is tijdens het evenement geen scheepvaart op de Roer, met uitzondering van een electrische sloep van waaruit L1 opnames zal maken. De gehele Roer is verder ter beschikking van de zwemmers.
 
Op de Maas is een strook van 30 meter breed volledig ter beschikking van Roermond City Swim. Er is professionele scheepvaartbegeleiding ingesteld voor eventuele boten die parallel aan het zwemparcours de Maas bevaren. Op deze wijze ondervinden de deelnemers geen enkele hinder van scheepvaart.
 
Voortijdig uitvallen
Zwemmers die door omstandigheden niet meer verder kunnen zwemmen dienen zich direct te melden bij de inschrijftent bij WSV Nautilus. De zwemmers die uitvallen moeten zich namelijk ook afmelden. De deelnemer is verplicht om zijn of haar startnummer te laten registreren.

De beveiliging op en naast het water kan te allen tijde besluiten om een deelnemer om veiligheidsredenen uit het water te halen. Ook deze deelnemers moeten zich ten allen tijden direct melden bij de inschrijftent om zich af te melden.

Tijdsregistratie
Roermond City Swim is geen wedstrijd. Maar toch zal van elke deelnemer de tijd electronisch geregistreerd worden. Hiertoe zal aan iedere deelnemer een polsband met chip bij de registratie worden overhandigd. Na afloop van RCS dient iedere deelnemer deze bij uitschrijving weer in te leveren.

Deze individuele zwemtijden zullen zo spoedig mogelijk na afloop van Roermond City Swim gepubliceerd worden op onze website.

LET OP: Iedere deelnemer dient bij inschrijving een vrijwaringsverklaring in te vullen waarin ook staat dat bij verlies van de chip €25,-  in rekenig wordt gebracht aan de deelnemer, als vergoeding voor de chip.

De finish

Met de hand, waaraan het polsbandje zit, tik je bij jouw finish tegen de plaat boven de 'finishboog'. Je hoort dan een piepsignaal, ten teken dat jouw tijd is geregistreerd.
 
Om 20.45 uur sluit de finish, tegelijk met zonsondergang. Elke finisher krijgt het Christoffelkruisje 2018! Dit tijdstip is o.a. gekozen in verband met de invallende duisternis. Om de veiligheid te kunnen waarborgen moet er voldoende licht zijn om de deelnemers goed te kunnen blijven volgen en in de gaten te kunnen houden. 

NA DE FINISH

Je verlaat na de finish direct het water via de natuurstenen trappen aan de zijde van de Roerkade. Je gaat in de richting van het publiek op de Roerkade. Daar ontvang je een warmtedeken, alsook het Christoffelkruisje(*) als uniek aandenken aan de Roermond City Swim 2018!
 
(*) Het ontwerp is te vergelijken met het welbekende elfstedenkruisje. De organisatie van Roermond City Swim heeft gekozen voor het Christoffelkruisje vanwege de symboliek, het feit dat Christoffel de Beschermer van de stad is, die als gouden beeld vanaf de kathedraal kan toezien op het gehele parcours van de Roermond City Swim.
 
Na de finish krijg je het Christoffelkruisje 2018 en wordt de chip/polsband weer door de organisatie ingenomen. 

Er is (beperkte) gelegenheid tot douchen bij WSV Nautilus (nabij omkleedtent: 2 douches voor de dames, 2 voor de heren). Het verzoek is om zo kort mogelijk te douchen om opstoppingen te voorkomen! 

Voor iedere deelnemer: buffet na afloop! Je ontvangt bij inschrijving een (tweede) bandje, waarmee je tussen 18.30 en 21.30 uur toegang krijgt tot het restaurantgedeelte in het dan splinternieuwe Grand Hotel het Valies (Roerkade), waar je van een uitgebreid buffet kan genieten! 

Het is de bedoeling dat elke deelnemer na afloop van zijn / haar ‘Swim’ terugkeert naar de Roerkade. De persoonlijke spullen moeten uiterlijk om 21.30 uit de omkleedtent worden weggehaald, omdat het toezicht dan wordt beëindigd en het terrein van WSV Nautilus wordt afgesloten.

Belangrijk is om de klok van 21.30 uur in de gaten te houden. Dan zal een indrukwekkend ‘Heroes moment’ plaatsvinden ter hoogte van Grand Hotel het Valies. Dit moment is speciaal voor ALLE deelnemers, die als groep gezamenlijk op een bijzondere manier in het zonnetje worden gezet.

Dit moment mag je in geen geval missen! Een speciaal moment om alle inspanningen, maar ook de opbrengst voor het goede doel samen met de toeschouwers te vieren! Dit moment zal op een memorabele wijze worden omlijst!!!
 
De toegang is gratis voor deelnemers, supporters, familieleden, vrienden, bekenden, collega's en iedereen die de zwemmers komt aanmoedigen! En ook voor iedereen die het gewoon gezellig vindt of die zin heeft in een feestje.

TENSLOTTE

Het is leuk als je je ervaringen zaterdag 25 augustus (of daarvoor/daarna) deelt op social media. Gebruik dan ook @RoermondCitySwim en #Roermondcityswim. De leukste bijdragen plaatsen wij ook op onze social media.

Mochten er naar aanleiding van deze informatie nog onduidelijkheden zijn, kijk dan verder op deze website voor meer informatie. Staat het antwoord op je vraag er niet bij, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Dat kan via info@roermondcityswim.nl of via onze Facebook pagina.