Route

Roermond City Swim is extra bijzonder, omdat je als deelnemer aan de 1.000 en de 2.000 meter zowel een stuk in de Roer zwemt alsook in de Maas. De 500 meter is alleen in de Roer. Alle deelnemers starten vanaf een ponton in de Roer bij de Roerkade. Na de finish lopen de deelnemers, nadat ze onderscheiden zijn met het felbegeerde Christoffelkruisje, over de Roerkade langs de gezellige terrassen en door een erehaag van publiek richting de omkleedtent. Hier ontvangt iedere deelnemer een persoonlijk trainingspak.

Alle deelnemers informeren wij tijdig uitgebreid over de route die ze gaan zwemmen, de route van en naar start- en finishplek, hun startwave en alle overige praktische zaken. Een uniek aspect in de Roermond City Swim is het feit dat de helft van het parcours stroomafwaarts en de andere helft stroomopwaarts gezwommen moet worden. De gemiddelde stroomsnelheid op 2 september is beperkt, maar zware regenval kan leiden tot hardere stroming. De organisatie heeft alternatieven achter de hand mocht de stroming op de dag van de Roermond City Swim toch onverwacht sterker zijn. We gaan er vanwege die alternatieve oplossingen vanuit dat we ook in dat (vooralsnog uitzonderlijke) geval een veilige Roermond City Swim kunnen kunnen laten plaatsvinden.

Wist je trouwens dat beide rivieren tot de schoonste rivieren van Europa behoren? De waterkwaliteit is de laatste decennia sterk verbeterd dankzij een intensieve samenwerking tussen vele organisaties als Waterschap, Provincie en bedrijfsleven, met als resultaat een hele levendige en bijzondere flora en fauna in en om het water.