Over de Roermond City Swim

Topevenement voor de stad Roermond!

Roermond City Swim vindt dit jaar voor het eerst plaats. Het evenement is Roermond op zijn best! Sportief, gezellig, eigentijds en vernieuwend. Er zijn drie onderdelen in één compact avondprogramma. Uiteraard is het zwemonderdeel belangrijk, maar de Duckrace en de Afterparty zijn zeker zo relevant. We spreken dan ook nadrukkelijk over één topevenement! De Rabo Kids Swim voor tieners, de andere afstanden voor jeugd en volwassenen, de Duckrace voor sportfanaten en de Afterparty voor jong en oud...

Het evenement wordt georganiseerd door vrijwilligers, die georganiseerd zijn in een aantal commissies. Iedere commissie wordt vertegenwoordigd door één van de bestuursleden, die gezamenlijk het bestuur van Roermond City Swim vormen.

Wat beoogt onze stichting?

  • Een vernieuwende dimensie geven aan ‘Roermond, stad aan het water’;
  • Bevorderen van vitaliteit van ouderen en jeugd, onder andere middels een door ons op te zetten ‘Swimming Academy’, waaraan de bekende topzwemmer Joeri Verlinden al zijn medewerking heeft toegezegd;
  • De (sterk verbeterde) waterkwaliteit in de Roer en Maas onder de aandacht brengen;
  • Het langjarig ondersteunen van (elk jaar wisselende) lokale en regionale goede doelen.

Wil je meer weten over de organisatie, de visie achter het evenement of de mensen die het mogelijk maken? Neem dan contact met ons op.

Bestuur Roermond City Swim

• Léon Op de Coul, voorzitter
• Theo Janssens, vice voorzitter
• Wim Kemp, (bestuurlijk) secretaris
• Eric Frencken, penningmeester
• Jos Rutten, algemeen bestuurslid tevens plaatsvervangend penningmeester
• Jan-Willem Boots, algemeen bestuurslid
• Guus Eijssen, algemeen bestuurslid tevens plaatsvervangend secretaris
• Trudy Janssen – ondersteuning voorzitter
• Piet Jereskes, ondersteuning secretariaat en bestuur