Waaraan moet elke deelnemer zich houden?

Waaraan moet elke deelnemer zich houden?

1. Iedere deelnemer aan de 750 en 2000 meter wordt verzocht zoveel mogelijk met de fiets te komen. Een ruime fietsenstalling wordt ingericht. Nadere informatie hierover volgt.

2. Ook kun je met de trein komen. De start is op loopafstand (900 meter) van het Centraal Station.

3. Er worden in de buurt van start en finish Kiss & Ride-zones ingericht. Vanwege RIVM-richtlijnen wordt er namelijk geen publiek toegelaten. Niet bij de start, niet bij de finish en niet langs het parcours.

4. Kom je met eigen vervoer, dan moet je een reguliere parkeerplaats in Roermond opzoeken. Evenals voorgaande jaren is er geen speciale parkeerplaats voor deelnemers aan de Roermond City Swim.

5. Elke deelnemer krijgt vooraf een precieze tijd bevestigd hoe laat hij of zij aan de start moet verschijnen. Kom niet eerder om ophoping van mensen te voorkomen!

6. Totdat het water bij de start wordt betreden én nadat het water bij de finish is verlaten, moeten de deelnemers 1,5 meter afstand bewaren van andere deelnemers en vrijwilligers;

7. Gedurende de zwemtocht moet elke deelnemer -met uitzondering van start en finish- elk contact met de bodem van de Roer voorkomen. Op veel plaatsen van het parcours is de Roer namelijk ondiep (soms 1 meter). Het is een ecologisch kwetsbaar parcours. We bieden de mogelijkheid om in dit unieke stuk natuur te zwemmen. We vragen van elke deelnemer dan ook respect voor flora en fauna!

8. Conform de RIVM-richtlijnen hoeven de deelnemers tijdens de zwemtocht niet noodzakelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.

9. Elke binnenbocht van de Roer (waar het water ondiep is) wordt met boeien gemarkeerd. Iedere deelnemer is verplicht aan de buitenzijde van deze boeien te zwemmen.

10. Alleen in geval van nood kun je het ondiepe deel van de Roer opzoeken. En daar te voet wachten tot een hulpverlener bij je is. Beter is echter nog om tijdens het zwemmen, indien nodig, een vuist omhoog te steken. Dat is namelijk het teken voor de beveiligers op het water om jou te hulp te komen.

11. De volgorde van inschrijven voor de Roermond City Swim vormt tevens de startvolgorde. De 1e inschrijver op de 750 meter krijgt startnummer 1, de 2e startnummer 2, enz. Nog onduidelijk is of we in waves gaan starten. Als dat het geval is, zul je dit tijdig vernemen.

12. Wil je met vrienden of gezin tegelijk starten, dan raden we je (daarom) aan om ‘direct na elkaar in te schrijven’, zodat je opvolgende startnummers hebt en dan dus met elkaar kunt afzwemmen of in ieder geval tegelijk van start kunt gaan.

13. Aan de finish zorg je dat je, nadat je uit het water bent gekomen, weer de afstand van 1,5 meter in acht neemt naar andere deelnemers en aanwezige vrijwilligers.

14. Nadat je het Christoffelkruisje en jouw kleedzak hebt gepakt verlaat je de finishzone en je begeeft je naar de Kiss & Ride zone of naar de fietsenstalling.

15. De organisatie beraadt zich nog over omkleedmogelijkheid aan de finish. Deze moeten conform RIVM-richtlijnen worden ingericht. Hierover volgt nader bericht.

16. Stimuleer jouw vrienden en familie om je te volgen via livestream (Facebook, website) en de uitzending op TV Ellef.

17. Zorg dat je je uiterste best doet om het streefbedrag aan donaties op te halen (€50,- voor kinderen t/m 15 jaar, €100,- voor deelnemers vanaf 16 jaar)

18. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inschrijving te sluiten, mochten daartoe aanleidingen zijn.

19. Mochten de omstandigheden daartoe aanleiding geven (richtlijnen overheid, weersomstandigheden, etc.) om RCS alsnog geen doorgang te laten vinden, wordt het inschrijfgeld naar keuze van de deelnemer gerestitueerd of blijft de inschrijving ‘staan’ voor 2021. Eventuele donaties worden niet gerestitueerd en blijven bestemd voor de goede doelen.

Voor deelnemers aan de 2000 meter:

1. Als je je inschrijft voor de 2000 meter moet je er rekening mee houden dat de organisatie zich het recht voorbehoudt om de afstand in te korten, mochten de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

2. Deelnemers aan de 2000 meter zwemmen ongeveer 625 meter tegen de stroom in. De snelheid van deze stroming is op dat deel van de Roer beperkt: 15 a 20 cm per seconde. Deze is afhankelijk van de regenval. Onder normale omstandigheden is de 2000 meter voor iedere deelnemer die eerdere edities de 2000 meter wist te volbrengen haalbaar.

3. Hoewel we verwachten dat elke deelnemer aan de 2000 meter het gedeelte dat stroomopwaarts gaat goed kan volbrengen, gelet op de beperkte stroming, kan de organisatie een deelnemer aan de 2000 meter verzoeken rechtsomkeert te maken en het parcours te vervolgen richting finish. Dan zul je wel het Christoffelkruisje ontvangen, maar niet met een tijd worden opgenomen in de finishlijst. Deze instructie zal echter alleen aan een deelnemer worden gegeven als de deelnemer naar de mening van de organisatie niet in staat is het parcours (stroom-opwaarts) te volbrengen.

Voor de kids:

1. Ook nu weer moet van iedere deelnemer die op 5 september 2020 15 jaar of jonger is door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger een vrijwaring voor deelname worden ondertekend.

2. Deelname aan de 750 meter-tocht staat open voor deelnemers die op 5 september 2020 de leeftijd van 10 jaar hebben bereikt.

3. Deelname aan de 2000 meter staat alleen open voor deelnemers die op 5 september 2020 16 jaar of ouder zijn.

4. Dispensatie voor leeftijdsgrenzen kan met redenen omkleed (bijvoorbeeld verklaring trainer) worden aangevraagd via: info2020@roermondcityswim.nl. Het bestuur beslist over toewijzing van een dergelijk verzoek.

5. Het advies van de organisatie is om deelnemers van 10 en 11 jaar onder begeleiding te laten zwemmen. Dus dat een ouder of andere ‘begeleider’ tijdens de zwemtocht met deze jeugdige deelnemer meezwemt.

6. Gebruik van ‘zwemboeitjes’ is niet verplicht, echter we adviseren deze door jonge kinderen te laten gebruiken.

Deel dit op social media!

Blijf altijd op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
Alle rechten voorbehouden © , Roermond City Swim.
Website beheer en onderhoud door LinQxx.
0
    0
    Uw winkelmand
    Uw winkelmand is leegTerug naar de website