Extra info 20km Challenge

Extra info 20km Challenge

Voorbereidingen

Om je voor te bereiden op deze geweldige tocht willen we wel dat iedereen de 2 basis regels hoog in zijn vaandel draagt:

 1. Respecteer de Natuur, Fauna en Flora om je heen
  Je zwemt en kanoot door een mooi stukje natuur en je laat het achter zoals je het aantreft.
  Daarom zwem je de ROERSLAG op het eerste traject en die willen we je graag bijbrengen op een van de vele clinics. Het komt erop neer dat je een soort bijleggen doet maar dan met de voorste hand iets dieper. Hierdoor kun je vroeg voelen of het water ondiep wordt of er obstakels (meestel takken of stenen) zijn. Is het ondiep dan ga je in maximale stroomligging -je maakt je zo lang mogelijk- zo hoog mogelijk in het water drijven zodat je de bodem niet of nauwelijks raakt. Loop je vast, sta voorzichtig op en wandel naar de dichtsbijzijnde plek waar het voldoende diep is om weer verder te kunnen zwemmen.
  Deze ROERSLAG zal je alleen nodig hebben van Vlodrop naar Sint Odiliënberg. Daarna is de Roer diep en wordt deze tocht een zwemtocht.
 2. Geniet samen met de volledige groep en vooral met je teamgenoot van deze geweldige tocht.
  We maken er samen een ongelofelijke droom van met zeker vele mooi plaatjes en memories.
  Geniet, zorg goed voor elkaar. Rust, eet en drink voldoende zodat het ook voor iedereen haalbaar is. Ga niet over de lijn van je fysieke mogelijkheden want daar hebben we allemaal niets aan. Dus: Take care of yourself and your team teammates.

Om een team te formeren moeten alle teamleden zich eerst aanmelden als deelnemers. Dat kan via deze link. Daarna schrijft 1 persoon de groep in met de onderstaande gegevens. Dit kan via deze link. (Kies hier voor de optie groepen bij de desbetreffende afstand.)

 1. De teamnaam. Verzin een naam die het beste bij je team past.
 2. De namen van de teamleden.
 3. Motivatie om als team mee te doen.
 4. Een leuke foto van je team of een andere afbeelding wat de kracht uitstraalt van je team.

  Eenmaal ingeschreven ga je natuurlijk zorgen voor donaties. Dat kan op het team als ook op een teamlid. De bedragen worden opgeteld per team.

Als laatste voorbereiding willen we een online meeting houden op donderdag 3 september om alles nog eens door te nemen en om de laatste puntjes op de i te zetten. Mocht er nog wat te regelen zijn kunnen we daarvoor de vrijdag gebruiken.

Wat moet ik meenemen

 1. Eten en drinken. Je zwemt 20 km en verliest veel vocht en je spieren hebben ook voeding nodig. Dus zorg dat je energie drank, energierepen en energiegel bij je hebt. Neem tijdens de tocht voldoende tijd om deze ook te nuttigen.
 2. Droge kleren. Deze kun je het beste in een plastic zak doen in een tas. Bij de inschrijving kun je deze tas achterlaten, die vandaaruit naar de finish wordt gebracht. Handig is dan om daarin de droge spullen in te doen voor na de zwemtocht. Eten, drinken en kleding onderweg kun je het beste in een plastic zak doen en die in een aparte tas te doen die je dan meeneemt in de kano. Je bent zelf verantwoordelijk voor deze spullen.
 3. Mobiele Telefoon met powerbank ook in de tas die meegaat in de kano. (Je krijgt een waterdicht tonnetje om spullen droog te houden.)
 4. Waterdichte protectiehoezen voor spullen die niet nat moegen worden (denk hierbij aan powerbank, telefoon etc.).
 5. EHBO kit per team. Hier moet je zelf voor zorgen.

Waarvoor zorgt de organisatie van de Roermond City Swim

 1. Elk team krijgt de beschikking over een kano.
 2. Tonnetje om spulletjes in op te bergen die niet mogen zinken als de kano omslaat. Let op: hoewel deze tonnetjes waterdicht zijn kunnen we niet garanderen dat er geen water inkomt. Mobiele telefoons kunnen daarom in theorie ook in deze tonnetjes waterschade opdoen. Doe dus dingen die niet nat mogen worden ook in een afsluitbare waterdichte zak of beschermhoes. Door je in te schrijven accepteer je het feit dat je zelf verantwoordelijk blijft voor jouw bezittingen en jouw eigen gezondheid. Als organisatie zijn we niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook. Noch materieel, noch ‘fysiek’.
 3. Er is een kano die als laaste blijft varen. We noemen deze kano de ‘Bezem-Kano”. Zorg dat je deze kano altijd voor blijft.

Spelregels

 1. Wat van belang is om te weten, dat het zwemtraject gedurende de eerste 18,6 kilometer NIET door de organisatie wordt beveiligd. Iedere deelnemer is dus op zichzelf (en het teamlid) aangewezen.
 2. We vertrekken in Vlodrop waar elk team met een vaste tijdsinterval tussen twee teams start.
 3. Elk team zorgt ervoor dat ze een mobiele telefoon hebben met voldoende accu capaciteit voor het complete traject. Een powerbank is noodzakelijk mocht de batterij toch snel opraken.
 4. Elk team ontvangt een GPS tracker waarmee de locaties van het team via een GPS trackersite te volgen zijn.
 5. Zolang deelnemers nog op de kant zijn dient een onderlinge afstand van 1,5 meter geborgd te blijven.
 6. Het zwemtraject (en zeker het eerste deel) moet worden beschouwd als een survival-zwemtocht. Vele stroomversnellingen, een meanderende rivier en obstakels (omgevallen bomen en takken bevinden zich op het zwemparcours. Hierop moeten de zwemmers (en het teamlid in de kano) goed anticiperen. Als algemene tip geldt dat doorgaans de buitenbocht moet worden gevolgd. Hier wordt je door de stroming het makkelijkst meegenomen en is de Roer het diepst.
 7. De binnenbochten zijn doorgaans ondiep en moeten gemeden worden. Enerzijds omdat hier meer obstakels kunnen zijn, maar anderzijds omdat deze ecologisch van grote waarde zijn. De bodem van de Roer herbergt een rijke flora en fauna (voedsel en eitjes), die cruciaal zijn voor het leven en de voortplanting van vissen, insecten en planten in de Roer!
 8. Elke deelnemer moet het contact met de bodem tot een minimum beperken. Dit houdt in dat op sommige gedeelten, waar het waterpeil soms zéér ondiep is (maar waar dan doorgaans een flinke stroming staat), dat de zwemmer zich zo lang mogelijk moet maken en een speciale zwemslag moet hanteren! Als het niet anders kan, wandel dan een zo kort mogelijke afstand over de kiezel-gedeelten (niet over de grindbanken!). Deze kiezeldelen bevinden zich meestal waar de Roer ter plekke het hardst stroomt.
 9. In ondiepe gedeelten is schoolslag niet toegestaan! Dit omdat dan de diepere ligging van het lichaam ecologische schade aan de bodem kan veroorzaken.
 10. Zwemslag bij ondiepe gedeelten: strek het lichaam (armen en benen) zo ver mogelijk. Armslagen (indien mogelijk) moeten naast (dus niet onder) het bovenlichaam worden uitgevoerd. Ook kan enkel met de handen (bij gestrekte armen) voortstuwende bewegingen worden gemaakt, al dan niet in combinatie met een oppervlakkige crawl-beenslag. De stroming zorgt er doorgaans voor dat je vanzelf weer in dieper water geraakt en je toch normaal zwemmend kunt voortzetten. Dit is ook een onderdeel van de ROERSLAG.
 11. Hoewel de Roer een bijzonder schone rivier is, is het zicht onder water doorgaans beperkt tot 0,5 a 1,0 meter. Dit heeft te maken met de snelle stroming die zand meevoert. Hierdoor kunnen obstakels onder water -als deze niet vooraf door kanoër of zwemmer zijn opgemerkt- plotseling opdoemen. Dit doet zich met name in het gedeelte tot St. Odiliënberg voor, maar ook op enkele plaatsen tussen St. Odiliënberg en Roermond. Zeker waar je je als deelnemer onzeker voelt, adviseren we zoveel mogelijk de ‘bijleg-techniek’ te hanteren, zodat je met de hand die zich voor jouw hoofd bevindt, deze obstakels op tijd waarneemt. De ROERSLAG in optima forma.
 12. We adviseren om bij onoverzichtelijke gedeelten de kano-vaarder voor de zwemmer ‘inspecterend’ te laten varen.
 13. Obstakels onder water zijn doorgaans vooraf te herkennen. (Zorg dus dat je zwembrilletje goed zicht geeft en niet beslagen is!) Belangrijk is het te letten op:
  1. 1. Ribbelingen (golfjes) op het wateroppervlak. Deze worden vaak veroorzaakt door stenen, takken, boomstammen of beplantingen die zich vlak onder de oppervlakte bevinden.
  2. 2. Bomen / takken die zichtbaar boven water liggen. Deze hebben veelal een ‘vervolg’ onder water.
 14. Het zwemgedeelte van Vlodrop – St. Odiliënberg is ongeveer 11 kilometer lang. Hier stroomt de rivier gemiddeld harder, is het traject vaker ondiep, meandert de Roer meer en zijn er meer obstakels (deels onder water).
 15. Het 2e gedeelte (St. Odiliënberg – Andersonweg (Roermond)) is ongeveer 8,25 kilometer lang. Hier is minder ‘stroomvoordeel’ en de Roer is hier gemiddeld dieper. Op grote gedeelten van het traject kan hier ‘regulier’ doorgezwommen worden.
 16. Bij de kano-uitstapplaats aan de Andersonweg te Roermond (na 19,25 kilometer) moet de kano ingeleverd worden. Daar moet de tas met kleding, (maar ook de inhoud van het waterdichte tonnetje) afgeven worden aan de organisatie. Zorg dat het tonnetje leeg is en dat je alle spullen die daarin zaten in jullie tas hebt gestopt. De organisatie brengt deze tas naar de finish (750 meter verder stroomafwaarts).
 17. Het 3e gedeelte van het traject: Het team zwemt samen de laatste 750 meter tot aan de finish aan de Lindanussingel. Hier ontvangen zij de tas met spullen die ze hebben afgegeven bij de Andersonweg.
 18. Zwemmen op het 20 kilometer-traject is alleen toegestaan met een wetsuit dat armen en benen volledig bedekt.
 19. Het dragen van zwemschoentjes is niet verplicht, maar wordt aanbevolen.
 20. Ieder team aan de survival-zwemtocht wordt verzocht voor eigen vervoer naar de startplaats te zorgen. Hier is weliswaar parkeergelegenheid, maar wees je ervan bewust dat je na de finish in Roermond op eigen gelegenheid weer naar deze auto moet komen. We adviseren dan ook om je te laten afzetten bij de start en je vervolgens na aankomst in Roermond te laten ophalen.
 21. De organisatie houdt zich te allen tijde het recht voor om, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, deze afstand in te korten of af te gelasten.

FAQ

Q: Waarom wordt er over Survival tocht gesproken?

A: Survival wil eigenlijk zeggen dat het niet puur zwemmen is maar soms ook stroomlijnen en lopen. Omdat het water soms ondiep is kan je er niet overal zwemmen de eerste 10 km tot aan St. Odiliënberg. Als we zouden zeggen 20 km zwemtocht kunnen deelnemers een verkeerd beeld krijgen over de eerste 10 km. Na St. Odiliënberg is het zeker een zwemtocht.
De survival kan vanalles zijn wat je tegenkomt. We weten zeker dat er ondiepe plekken zijn, dat er bomen in en over de Roer liggen, dat er soms stroomversnellingen zijn waar je niet in wilt zitten en dat er soms stroomversnellingen zijn waarin je juist wilt zitten, dat je keuzes moet maken bij een splitsing, links of rechts en misschien nog meer want we zwemmen in de natuur en die is elke dag anders. Dus vandaar dat de eerste 10 km survival is. En dat is juist het mooie van deze tocht: Expect the unexpected! Maar wees in alle gevallen verstandig.

Q: Mag ik alleen wisselen op het wisselpunt?

A: In principe wel. Maar als iemand niet meer kan zwemmen door bv kramp of een verwonding dan wordt je geacht zo veilig mogelijk naar de kant te gaan en daar in respect tot de natuur te wisselen. Als iemand zich bezeerd heeft dan is de eerste taak deze samen te beoordelen en te behandelen via de EHBO kit. Tevens zijn er momenten dat er gegeten en gedronken moet worden. Op zo’n moment ook weer met inachtneming van de natuur kan er gewisseld worden. Neem voldoende tijd om te drinken en te eten. We hebben niets aan uitgeputte mensen aan de finish. We zien liever mensen vitaal en lachend over de finish komen.

Q: Moet ik wisselen?

A: Wisselen is natuurlijk niet verplicht als één lid de volledige afstand wil zwemmen kan dat ook.

Q: Mogen we samen zwemmen?

A: Er moet altijd 1 teamlid in de boot blijven. Maar de laatste 750 meter moeten jullie samen zwemmen. De kano’s worden op het startpunt van de 750 meter ingenomen en het team vervolgt de route samen naar de finish, zwemmend.

Q: Is het zwemtraject beveiligd?

A: Het zwemtraject, wordt (anders dan de 750 en de 2000 meter) niet door de organisatie beveiligd. Iedere deelnemer is dus op zichzelf (en het andere teamlid) aangewezen. Gelet op de stroomversnellingen en obstakels en ondiepe gedeelten is deze afstand alleen geschikt voor zeer ervaren zwemmers die deze afstand met borstcrawlslag kunnen afleggen.

Q: Ik raak gewond wat dan?

A: Als eerste willen we mededelen dat deze tocht niet te vergelijken is met baantjes zwemmen in een zwembad. Alhoewel daar ook wel eens ongelukjes kunnen gebeuren. Je zwemt onder eigen verantwoordelijkheid. Toch kan het voorkomen dat je misschien iets oploopt omdat je tegen een tak zwemt die onder water ligt, of je handen net op een ondiep plekje wat scherps raken. Op dat moment is het aan het team om de situatie zo goed mogelijk op te lossen. De EHBO kit wat jullie in de kano hebben meegenomen kan gebruikt worden bij verwondingen. Is er iets ernstigst aan de hand bel dan de organisatie en druk op de knop van de GPS tracker. We kunnen dan bij de tijdwaarneming zien op welke plek een bepaald team is. In overleg met de organisatie worden de benodigde maatregelen getroffen. Nogmaals je zwemt op eigen verantwoordelijkheid en we gaan ervanuit dat iedereen verstandig omgaat met zichzelf, teamgenoten flora en fauna.

Deel dit op social media!

Alle rechten voorbehouden © , Roermond City Swim.
Website beheer en onderhoud door LinQxx.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0
  0
  Uw winkelmand
  Uw winkelmand is leegTerug naar de website