Informatie

Hier vind je de meeste antwoorden

Deelnemers informatie

Nederlands:

Leuk dat je erbij bent. Op 3 september gaan we weer ‘los’! Terug op de tot 2019 vertrouwde
Roerkade in hartje Roermond. We zetten alle belangrijke informatie hier voor je op een rij.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN VOORAF:

 1. De organisatie houdt zich de mogelijkheid voor om in onderstaande zaken verandering aan te brengen. Blijf daarom onze social media volgen.
 2. Log in bij de online deelnemersbriefing op: dinsdag, 30 augustus om 20:00u! Nadere informatie hieromtrent volgt nog. Maar noteer dit tijdstip alvast in je agenda!
AfstandStarttijd *)LocatieLeeftijd **)Aanmelden
(30 minuten voor jouw start)
Opmerkingen
250m10:45 uurEffelder
Waldsee
Tot 12 jaarAmici Beach /
Effelder Waldsee
Open-water certificaat
wordt na finish uitgereikt
3800m10:00 uurEffelder
Waldsee
10 jaar en
ouder
Amici Beach /
Effelder Waldsee
Is etappe 1 van 2
500m18:15 uurRoerkade
Roermond
10 jaar en
ouder
Roerkade,
inschrijflocatie
3 waves
2000m18:45 uurRoerkade
Roermond
10 jaar en
ouder
Roerkade,
inschrijflocatie
4 waves
1000m19:25 uurRoerkade
Roermond
10 jaar en
ouder
Roerkade,
inschrijflocatie
3 waves
20 km13:00 uurRaadhuisstraat, St. Odiliënberg10 jaar en
ouder
Raadhuisstraat, St. OdiliënbergTeam (2pp) begeleidt zelf
met kano.
(1 kanoër,
1 zwemmer)

*) De waves volgen elkaar elke 10 minuten op. De laatste wave (1000 meter) gaat om plm. 19:45 van start. Kinderen tot 16 jaar starten telkens in de 1e wave van de verschillende afstanden.

**) Tenzij dispensatie in overleg met de organisatie.

Inschrijflocatie Roerkade:

De deelnemers aan de 500, 1000 en 2000 meter schrijven zich in aan de Roerkade in het steegje “De Gats” tussen Roerkade 3 en 4. (Zie oranje pijl.) Hier krijgt elke deelnemer een badmuts, bandje voor de tijdregistratie en een polsbandje. Ook wordt het startnummer op je hand geschreven. Met dat polsbandje en het startnummer krijg je toegang tot de start, die aan de overzijde van de straat plaatsvindt.

In en uit het water komen:

De deelnemers gaan via de stenen trap bij de groene pijl naar beneden om via 2 trapjes in het water naar het startvak te gaan. Via de stenen trap met de rode pijl verlaten ze na de finish het water.

ALGEMENE OPMERKINGEN:

Algemeen klassement Roermond City Swim – 2 etappes in 2 landen:
De 3800 meter in de Effelder Waldsee is etappe 1. Op Duits grondgebied.
De 20 km-tocht in de Roer is etappe 2. Op Nederlands grondgebied.
De tijden van de deelnemers die zowel de 3800 meter als de 20 km-tocht zwemmen worden
opgeteld. En daarvan wordt een totaalklassement opgemaakt. Na aankomst van de teams aan de Andersonweg te Roermond worden de deelnemers met busjes vervoerd naar de Roerkade, alwaar alle leden van het team de laatste 2 km meter in de Roer zwemmen (4 ronden van 500 meter).

Vervoer:

 • Van Wassenberg naar de start van jouw tocht in Nederland word je geacht zelf je vervoer te regelen.
 • De spullen worden vanuit de start van de lange tocht door de organisatie naar Roermond gebracht.
 • De 20 km deelnemers zwemmen tot aan de brug bij de Andersonweg in Roermond. Daar worden de kano’s ingeleverd en worden beide teamleden door de organisatie met busjes naar de Roerkade gebracht om daar de laatste 2 km te zwemmen.

Parkeren:

 • Bij de Effelder Waldsee zijn meerdere parkeerplaatsen. Deze staan duidelijk aangegeven. Je komt via de hoofdingang van Amici Beach bij het zwemparcours.
 • Bij de start van de 20 km-tocht is voldoende parkeergelegenheid.
 • In de binnenstad van Roermond is ook (openbare) Parkeergelegenheid. We raden echter iedereen aan om zoveel mogelijk met de fiets te komen.

Waterkwaliteit:

Het water van de Roer, een relatief snelstromende rivier, is van prima kwaliteit. Ook na een lange periode van warm weer.

De verleende vergunning heeft ons desondanks opgelegd om de volgende algemene adviezen over zwemmen in open water aan alle deelnemers van overheidswege te melden:

o Het gebruikte water (Roer) is geen officieel zwemwater, het water betreden is op eigen risico;
o Wonden kunnen geïnfecteerd raken, heroverweeg deelname of plak de wond goed af;
o Ben je ziek op de dag van het evenement, dan is
deelname aan het evenement onverstandig voor jezelf én voor anderen;

o Weet dat kinderen, zwangeren, ouderen en mensen met verminderde afweer een grotere kans hebben ziek te worden door infecties door zwemmen in vervuild water. De organisatie voegt hieraan toe dat ook de meest recente metingen (uitslagen van deze week) een goede waterkwaliteit van de Roer aantonen.
o Probeer (desondanks) zo weinig mogelijk water in te slikken;
o Douchen/afspoelen na het zwemmen;
o Bij gezondheidsklachten die mogelijk gerelateerd zijn aan het zwemwater (o.a. huidklachten, maagdarmproblemen) melden bij de organisatie;
o Ernstige of aanhoudende klachten melden bij de huisarts.

Stroomsnelheid, deze varieert:

 • In de Effelder Waldsee is stilstaand water.
 • Op het traject van de 20 km-tocht kent het stuk tussen Vlodrop en Sint Odiliënberg (10 km) is er vaak een relatief harde stroming, met name bij de ondiepere stukken. De Roer meandert. Doorgaans moet je de buitenbocht volgen. Daar is de rivier het diepst. (Opmerking: dit tracé wordt in de editie 2022 niet gezwommen.)
 • Op het traject tussen Sint Odiliënberg en Roermond stroomt de Roer minder hard. Hier is ze ook dieper.
 • De stroming van de Roer bij de Roerkade, dus waar de 500, 1000 en 2000 meter worden afgelegd, wordt stilgelegd.

Waterniveau:

Door de droge, warme periode die we nu doormaken is de waterstand laag. De ontwikkelingen houden we nauwgezet in de gaten. De organisatie heeft alternatieve scenario’s (in lijn met de oorspronkelijke open-water-opzet) gereedliggen, mocht de waterstand hiertoe aanleiding geven.
De waterkwaliteit wordt vanwege de stroming in de Roer niet bedreigd door blauwalg. Daarom heeft de organisatie besloten om de 1000 en 2000 meter volledig op de Roer te laten zwemmen. Het zwemparcours zal bestaan uit 2, respectievelijk 4 ronden van 500 meter. Voordeel hiervan is dat het publiek en jouw familie en vrienden jou optimaal kunnen volgen.

Watertemperatuur:

De temperatuur van de Maas staat op de website. Het water van de Roer is doorgaans 2 a 3 graden koeler. De actuele temperatuur van de Roer (2 september 2022) is 20 graden.

Omkleden:

Kinderen mogen onder begeleiding van 1 ouder omkleden in de daartoe bestemde omkleedruimtes. Op alle locaties zijn deze duidelijk herkenbaar. Gelet op de relatief beperkte omkleedruimte aan de Roerkade in Roermond verzoeken we iedereen zich zo kort mogelijk in deze ruimte op te houden.

Start 500, 1000 en 2000 meter:

De start vindt vanuit de Roer plaats en wel ter hoogte van Grand café De Pauw aan de Roerkade. Anders dan eerdere edities zwemmen de deelnemers dit jaar tegen de richting van de wijzers van de klok in. De zwemmers komen dit na hun finish ook weer aan de Roerkade uit het water. (Zie foto, boven.)

Wetsuit of niet?

Je mag een wetsuit dragen. Maar dat is niet verplicht. De zomerse temperaturen houden volgens de laatste weersvoorspellingen nog aan tot 3 september. We verwachten dus aangename watertemperatuur. Mocht dat alsnog anders worden, dan geven we hierover een update in de online deelnemersbriefing op dinsdag 30 augustus! De deelnemers aan de 20 km-tocht zijn verplicht een wetsuit te dragen.

Zwemboei of niet?

Je mag met een zwemboei zwemmen, maar dat is niet verplicht. Alleen de deelnemers aan de 3800 meter (Effelder Waldsee) moeten verplicht met een zwemboei zwemmen.

Christoffelkruisjes:

Het naar evenbeeld van het elfstedenkruisje ontworpen Christoffelkruisje, dat we altijd aan iedere deelnemer, na het bereiken van de finish uitreiken, sturen we dit jaar op. Oorzaak is de (veel) langere leveringstijd.

Duits:

Teilnehmerinformation

Schön daβ du dabei bist. Am 3. September geht’s wieder los! Auf der bis 2019 vertrauten Roerkade im Herzen von Roermond. Hier haben wir alle wichtigen Informationen für euch zusammengesetzt.

WICHTIGE VORBEMERKUNGEN:

 1. Die Organisation behält sich das Recht vor, Änderungen an den folgenden Informationen
  vorzunehmen. Folge daher weiterhin die sozialen Medien.
 2. Melde dich am Dienstag, den 30. August um 20:00 Uhr! bei dem Online-Teilnehmerbriefing an! Weitere Informationen werden folgen. Aber notiere diesen Termin in deinem Kalender!
AbstandStartzeit *)StandortAlter **)Anmeldung
(30 Minuten vor Ihrem Start)
Bemerkungen
250m10:45 uhrEffelder
Waldsee
Bis 12 JahreAmici Beach
/ Effelder
Waldsee
Freiwasser Zertifikat wird
nach dem Ziel ausgereicht.
3800m10:00 uhrEffelder
Waldsee
10 Jahre
und älter
Amici Beach
/ Effelder
Waldsee
Etappe 1 von 2
500m18:15 uhrRoerkade
Roermond
10 Jahre
und älter
Roerkade,
Anmeldeort
Mehrere Wellen
2000m18:45 uhrRoerkade
Roermond
10 Jahre
und älter
Roerkade,
Anmeldeort
Mehrere Wellen
1000m19:25 uhrRoerkade
Roermond
10 Jahre
und älter
Roerkade,
Anmeldeort
Mehrere Wellen
20 km13:00 uhrSchurenhof 10 Jahre
und älter
Vlodrop,
Grootestraat
49
Team (2pp)
selbstgeführt vom Kanu
(1 Kanute,
1 Schwimmer)

*) Das Schwimmen wird in mehreren Wellen gestartet. Die Wellen folgen alle 10 Minuten aufeinander. Die letzte Welle (1000 Meter) ist gegen 19:45 Uhr. Kinder unter 16 Jahren starten immer in der 1e Welle der verschiedenen Distanzen.

**) Es sei denn, es liegt eine Ausnahmegenehmigung in Absprache mit der Organisation vor.

Anmeldeort Roerkade:

Die Teilnehmer der 500, 1000 und 2000 Meter müssen sich an der Roerkade in der Gasse “De Gats” zwischen Roerkade 3 und 4 (siehe oranger Pfeil) anmelden, wo jeder Teilnehmer eine Badekappe, ein Armband und ein Zeitmessungsband erhält. Die Startnummer wird ebenfalls auf Ihre Hand geschrieben. Mit diesem Armband und der Startnummer erhalten Sie Zugang zum Start, der auf der anderen Straßenseite stattfindet.

Ein- und Aussteigen aus dem Wasser:

Die Teilnehmer gehen an der Treppe mit dem grünen Pfeil nach unten, um im Wasser zum Startbereich zu gelangen. Nach dem Zieleinlauf folgen Sie die Treppe mit dem roten Pfeil nach oben:

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN:

Allgemeine Klassifizierung Roermond City Swim – 2 Etappen in 2 Ländern:
Die 3800 Meter im Effelder Waldsee ist Etappe 1. Auf deutschem Gebiet.
Die 20 km in der Roer ist Etappe 2. Auf niederländischem Gebiet. Die Zeiten der Teilnehmer, die sowohl die 3800 Meter als auch die 20 km schwimmen, werden addiert. Anschließend wird eine Gesamtwertung erstellt. Nach der Ankunft der Teams am Andersonweg in Roermond (nach 18 Km.) werden die Teilnehmer mit einem Kleinbus zur Roerkade gebracht, wo alle Teammitglieder die letzten 2000 Meter in der Roer schwimmen (4 Runden à 500 Meter)

Transport:

 • Von Wassenberg bis zum Startpunkt Ihrer Tour in den Niederlanden muβ eigener Transport organisiert werden.
 • Vom Start der 20 km aus wird die Organisation die Ausrüstung nach Roermond bringen.
 • Die 20 km-Teilnehmer schwimmen bis zur Brücke am Andersonweg in Roermond. Dort werden die Kanus abgegeben und die beiden Teammitglieder werden von der Organisation mit einem Kleinbus zur Roerkade gebracht um dort die letzten 2 Km zu schwimmen.

Parken:

 • Am Effelder Waldsee gibt es mehrere Parkmöglichkeiten. Diese sind deutlich gekennzeichnet. Zur Schwimmstrecke gelangt man über den Haupteingang des Amici Beach.
 • Beim Start der 20 km gibt es ausreichend Parkplätze.
 • Es gibt (öffentliche) Parkplätze im Zentrum von Roermond.

Wasserqualität:

Das Wasser der Roer, ein relativ schnell fließender Fluβ, ist von ausgezeichneter Qualität. Auch nacheiner langen Periode warmen Wetters.

Strömungsgeschwindigkeit, dies variiert:

 • Im Effelder Waldsee gibt es stehendes Wasser.
 • Auf dem Abschnitt der 20 km langen Strecke zwischen Vlodrop und Sint Odiliënberg (11 km) herrscht oft eine relativ starke Strömung, besonders an den flacheren Stellen. Die Roer schlängelt sich. Normalerweise folgt man die äußere Kurve. Dort ist der Fluβ am tiefsten.
 • Auf dem Abschnitt zwischen Sint Odiliënberg und Roermond strömt die Roer weniger stark. Hier ist sie tiefer.
 • Die Strömung der Roer an der Roerkade, also dort, wo die 500, 1000 und 2000 Meter zurückgelegt werden, wird gestoppt.

Wasserstand:

Aufgrund der trockenen und warmen Periode, die wir derzeit erleben, ist der Wasserstand niedrig. Wir verfolgen die Entwicklungen genau. Für den Fall, daβ der Wasserstand dies erfordert, hält die Organisation alternative Szenarien bereit (entsprechend der ursprünglichen Freiwasseraufstellung). Die Wasserqualität ist wegen der Strömung in der Roer nicht durch Blaualgen gefährdet. Daher hat die Organisation beschlossen, nicht nur die 500 Meter, aber auch 1000 und 2000 Meter komplett auf der Roer zu schwimmen, wobei 2 bzw. 4 Runden à 500 Meter zu schwimmen sind. Dies hat der Vorteil, daß das Publikum und deine Familie und Freunden dich optimal folgen können.

Wassertemperatur:

Die Temperatur der Maas ist auf der Website zu finden. Das Wasser der Roer ist normalerweise 3 Grad kühler.

Wechsel der Kleidung:

Die Kinder können sich in den dafür vorgesehenen Umkleideräumen unter Aufsicht eines Elternteils umziehen. Diese sind an allen Standorten deutlich zu erkennen. Da die Umkleideräume an der Roerkade in Roermond relativ begrenzt sind, bitten wir alle, sich so kurz wie möglich in diesem Bereich aufzuhalten.

Start 500, 1000 und 2000 Meter:

Dies geschieht von der Roer aus. Der Start befindet sich in der Nähe des Grand Café De Pauw an der Roerkade. Im Gegensatz zu früheren Editionen schwimmen die Teilnehmer in diesem Jahr gegen den Uhrzeigersinn. Die Schwimmer werden auch wieder an der Roerkade aus dem Wasser kommen. (Siehe Foto, oben.)

Neoprenanzug oder nicht?

Es kann ein Neoprenanzug getragen werden. Dieser ist jedoch nicht Pflicht. Nach den neuesten Wettervorhersagen werden die sommerlichen Temperaturen bis 3. September anhalten. Wir erwarten also angenehme Wassertemperaturen. Sollte sich dies ändern, werden wir dies bei dem Online-Teilnehmerbriefing am Dienstag, den 30. August, bekannt geben! Die Teilnehmer der 20 km sind verpflichtet, einen Neoprenanzug zu tragen.

Schwimmboje oder nicht?

Du kannst mit einer Boje schwimmen, aber das ist keine Pflicht. Nur die 3800 Meter-Teilnehmer (Effelder Waldsee) sind verpflichtet, mit einer Boje zu schwimmen.

Christophorus-kreuz:

Das Christophorus-kreuz, das im gleichen Stil wie das Elf-Städte-Kreuz gestaltet ist und das wir immer jedem Teilnehmer nach dem Zieleinlauf überreichen, wird in diesem Jahr nachgeschickt. Der Grund dafür ist die (viel) längere Lieferzeit.

Deel dit op social media!

Alle rechten voorbehouden © , Roermond City Swim.
Website beheer en onderhoud door LinQxx.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0
  0
  Uw winkelmand
  Uw winkelmand is leegTerug naar de website