RCS

Topevenement voor de stad Roermond!

Roermond City Swim vindt dit jaar voor de tweede keer plaats. Het evenement is Roermond op zijn best! Sportief, gezellig, eigentijds en vernieuwend. De Rabo Kids Swim voor tieners, de andere afstanden voor jeugd en volwassenen... En natuurlijk sfeer door muziek en entertainment! Kortom, een hele happening.

Het evenement wordt georganiseerd door vrijwilligers, die georganiseerd zijn in een tiental commissies. Iedere commissie wordt vertegenwoordigd door één van de bestuursleden, die gezamenlijk het bestuur van Roermond City Swim vormen.

Wat beoogt onze stichting?

Een vernieuwende dimensie geven aan ‘Roermond, stad aan het water’;
Bevorderen van vitaliteit van ouderen en jeugd, onder andere middels een door ons op te zetten ‘Swimming Academy’, waaraan de bekende topzwemmer Joeri Verlinden al zijn medewerking heeft toegezegd;
De (sterk verbeterde) waterkwaliteit in de Roer en Maas onder de aandacht brengen;
Het langjarig ondersteunen van (elk jaar wisselende) lokale en regionale goede doelen.

Wil je meer weten over de organisatie, de visie achter het evenement of de mensen die het mogelijk maken? Neem dan contact met ons op.

Bestuur Roermond City Swim

• Léon Op de Coul, voorzitter
• Theo Janssens, vice voorzitter
• Chris Ketelaars, (bestuurlijk) secretaris
• Eric Frencken, penningmeester
• Jos Rutten, algemeen bestuurslid tevens plaatsvervangend penningmeester
• Jan-Willem Boots, algemeen bestuurslid
• Guus Eijssen, algemeen bestuurslid tevens plaatsvervangend secretaris
• Trudy Janssen, algemeen bestuurslid, ondersteuning voorzitter
• Piet Jereskes, algemeen bestuurslid, secretariaat