Caecilia de Goeij

  • Wave 500m Wave 1 - Kids en Specials
Opgehaald: € 2.620,00 Donatiedoel: € 2.500,00

Biografie

De "Maarten van der Weijden Foundation" voor kankeronderzoek, alsmede de aanschaf van een minder pijnlijke mammograaf door het Laurentiusziekenhuis te Roermond (dankzij donatie van "de Vrienden van het Laurentiusziekenhuis"), vind ik wezenlijk goede doelen. Zelf ben/was ik diverse malen in mijn eigen omgeving geconfronteerd met mensen, die de diagnose kanker hebben/hadden. Daarom heb ik besloten dit jaar voor de eerste maal 500 meter mee te zwemmen. Ik houd veel van zwemmen en nu te mogen zwemmen voor beide goede doelen is fijn. Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar al mijn gulle sponsoren. Uiteraard dank ik tevens allen die deze RCS mogelijk maken. Ik hoop van ganser harte dat velen, die op welke wijze dan ook met kanker werden/(zullen) worden geconfronteerd, dankzij de opbrengst van de RCS optimaal zullen mogen worden geholpen!
Terug